phát triển kinh tế - xã hội

  1. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 18/6/2022 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 02/4/2022 của Bộ Chính trị về Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc...
    Lan Phương - 11:54 19/06/2022 - 2 lượt xem - 0 trả lời - trong: Chính sách an sinh - Xã hội
  2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có tờ trình Chính phủ về xây dựng Nghị quyết của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm...
    TL - 11:21 31/05/2022 - 3 lượt xem - 0 trả lời - trong: Chính sách an sinh - Xã hội
  3. Ngày 24/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 640/QĐ-TTg thành lập Tổ công tác rà soát, hoàn thiện phân bổ nguồn vốn của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội thuộc lĩnh vực y tế (dưới đây gọi tắt...
    Mai Phương - 14:46 26/05/2022 - 9 lượt xem - 0 trả lời - trong: Chính sách an sinh - Xã hội

Bạn đọc đặt Tạp chí Nhân đạo dài hạn vui lòng để lại thông tin