Đà Nẵng: Vận động gần 125 tỷ đồng trợ giúp các đối tượng yếu thế trong xã hội.

Đặng Thu Hằng
Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành kỳ họp thứ 8 (mở rộng) khóa IX, nhiệm kỳ 2021-2026 và Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội; tổng kết Tháng Nhân đạo năm 2024.

Theo đó nửa nhiệm kỳ qua có 5/10 chỉ tiêu đạt kết quả từ 60 – 70%, 5/10 chỉ tiêu đạt tỉ lệ dưới 50%. Tổng giá trị kinh phí vận động nguồn lực đạt 124 tỷ 885 triệu đồng.

Trong đó trực tiếp trợ giúp trên 369.000 lượt người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn và những cộng đồng yếu thế trong và ngoài thành phố; Vận động 53.092 đơn vị máu; vận động 899 người đăng ký hiến mô, tạng đã được cấp thẻ; Tổ chức 195 lớp tập huấn sơ cấp cứu cho 6.217 hội viên, tình nguyện viên, ngư dân, người dân; tuyên truyền phòng chống tai nạn thương tích 55.874 học sinh, giáo viên và người dân trong cộng đồng.

toan-canh-hoi-nghi-1720413034.jpg
Toàn cảnh hội nghị.

Công tác tham mưu, chỉ đạo, phối hợp tổ chức thực hiện đạt hiệu quả. Tổ chức Hội các cấp tiếp tục được thường xuyên củng cố, kiện toàn Ban Chấp hành, Ban Thường vụ; bầu bổ sung các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch quận, huyện Hội.

Lực lượng cán bộ Hội, hội viên, tình nguyện viên chữ thập đỏ được củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động, hoàn thành việc phối hợp với Công an nhập thông tin hội viên Hội Chữ thập đỏ vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư), toàn thành phố có 13.478 hội viên (có 6.781 hội viên đã nhập trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư).

Bên cạnh đó, các cấp Hội tiếp tục kiện toàn các câu lạc bộ, đội nhóm, hiện nay toàn thành phố có 76 CLB, đội, nhóm với 907 tình nguyện viên (trong đó có 360 tình nguyện viên được cấp thẻ) quản lý theo các mô hình CLB/đội/nhóm, trong đó thành lập mới 11 CLB, đội nhóm.

Những lĩnh vực ưu tiên nhằm phát triển Hội như hoạt động truyền thông, xây dựng Quỹ, xây dựng tổ chức Hội đã được triển khai khá đồng bộ; các phong trào, các cuộc vận động lớn của Hội đã được tổng kết, đánh giá, rút ra những bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng hoạt động sát với yêu cầu thực tiễn, từ đó tạo sức lan tỏa thu hút đông đảo các tổ chức, cá nhân và xã hội tham gia. Các cấp Hội đã có nhiều nỗ lực trong việc đổi mới, nội dung phương thức hoạt động Hội theo hướng chuyên nghiệp hơn thu hút ngày càng nhiều cơ quan, tổ chức, nhà hảo tâm, các tầng lớp nhân dân tham gia hoạt động nhân đạo.

Đặc biệt Tháng Nhân đạo vừa qua, các cấp hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng đã vận động hỗ trợ 43.115 lượt người, trị giá 7.799.382.000 đồng đạt 156% trị giá vận động so với chỉ tiêu đề ra.

Trong thời gian tới, Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng tiếp tục thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội:

(1) Duy trì, củng cố, xây dựng và phát triển 30 tổ chức Hội Chữ thập đỏ tương đương cấp huyện và cấp xã trong các trường học, bệnh viện, doanh nghiệp, cơ quan và các tổ chức tôn giáo;

(2) Phấn đấu số lượng hội viên, tình nguyện viên chữ thập đỏ tăng 5% trong 5 năm. Ít nhất 2/3 số hội viên được quản lý bằng phần mềm thống nhất vào năm 2027. 100% các cấp hội phát triển mạng lưới tổ nhóm/ thiện nguyện phù hợp tại địa bàn;

(3) 100% cán bộ Hội các cấp được tập huấn nghiệp vụ về công tác Hội và phong trào chữ thập đỏ; định kỳ hàng năm được cập nhật thông tin kiến thức mới về Hội và chuyển đổi số. 100% thủ lĩnh /đội trưởng đội tình nguyện viên được tập huấn nghiệp vụ ở các lĩnh vực liên quan;

(4) Trợ giúp 10.000 địa chỉ nhân đạo. Thăm tặng quà, cứu trợ đột xuất, khám chữa bệnh nhân đạo cho 150.000 lượt người dân có hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn...;

(5) Thực hiện 10 công trình nhân đạo cấp thành phố, 40 công trình nhân đạo cấp huyện trong Tháng Nhân đạo;

(6) Phấn đấu từ 10 % dân số được trang bị kiến thức về phòng tránh tai nạn, thương tích và sơ cấp cứu. 100% các cấp hội xây dựng và chuẩn hóa đội ngũ tập huấn viên, hướng dẫn viên, tình nguyện viên sơ cấp cứu theo quy định của Bộ Y tế;

(7) Vận động 3% dân số tham gia hiến máu tình nguyện/năm, đáp ứng đủ nguồn người hiến máu phục vụ cấp cứu, điều trị người bệnh tại địa phương. 100% tổ chức Hội các cấp phát triển được đội hình/ lực lượng hiến máu dự bị, sẵn sàng hiến máu khi được huy động. Lồng ghép tuyên truyền hiến mô, tạng nhân đạo;

(8) Tổ chức hướng dẫn, trang bị kiến thức kỹ năng phòng ngừa ứng phó thảm họa giảm nhẹ rủi ro thiên tai cho trên 70% số hộ thuộc diện di dời sơ tán trong thiên tai trên địa bàn thành phố.

(9) 100% các cấp Hội xây dựng Quỹ hoạt động Chữ thập đỏ hoặc các quỹ trợ giúp nhân đạo, cứu trợ khẩn cấp theo Điều lệ Hội; chủ động dự trữ tiền, hàng ở mức cần thiết theo quy định của TW Hội để kịp thời cứu trợ khẩn cấp khi thiên tai, thảm họa xảy ra.

(10) Triển khai phong trào “Người tốt, việc thiện, chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái” ở 100% các cấp Hội;

(11) Triển khai Chương trình Dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, khuyết tật 2022 – 2027;

(12) Triển khai Chương trình “An toàn cho ngư dân nghèo, khó khăn” giai đoạn 2022 – 2027;

(13) Tổng giá trị nguồn lực vận động của các cấp Hội toàn thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026 đạt 200 tỷ đồng (bao gồm: tiền, hàng). Giá trị vận động nguồn lực do mỗi cấp hội tăng 5%/năm.

Yến Phan