Phòng ngừa thảm họa

Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi Bình Định có tàu cá hoạt động trong vùng nguy hiểm của bão CHABA

Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai - Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã ban hành liên tiếp 2 công điện chỉ đạo ứng phó bão.

Bạn đọc đặt Tạp chí Nhân đạo dài hạn vui lòng để lại thông tin