Phòng ngừa thảm họa

Hành động sớm là phương pháp tiếp cận mới trong quản lý rủi ro thiên tai

Ngày 18/5, tại Phú Thọ, Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) tại Việt Nam tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về phòng, chống thiên tai năm 2024 với chủ đề “Hành động sớm - Chủ động trước thiên tai”.